Projekty

Projekty jsou podporovány a spolufinancovány EU.

 

Chorvatsko

Dánsko

Madeira

Přírodní zahrada

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Řecko

V rámci vzdělávání a interkulturní výchovy absolvovaly naše paní
učitelky stáž ve školských zařízeních v Řecku, kde se seznamovaly s novými přístupy ke vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.

Malta

V rámci vzdělávání a interkulturní výchovy absolvovaly naše paní
učitelky stáž ve školských zařízeních na Maltě, kde se seznamovaly s
rozdíly mezi tamní předškolní výchovou a předškolním vzděláváním u
nás.Odnesly si nové poznatky a zajímavé zážitky.

Dánsko

 rámci vzdělávání a interkulturní výchovy absolvovaly naše paní
učitelky stáž ve školských zařízeních na Maltě, kde se seznamovaly s
rozdíly mezi tamní předškolní výchovou a předškolním vzděláváním u
nás.Odnesly si nové poznatky a zajímavé zážitky.