Projekty

Projekty jsou podporovány a spolufinancovány EU.

 

Malta

V rámci vzdělávání a interkulturní výchovy absolvovaly naše paní
učitelky stáž ve školských zařízeních na Maltě, kde se seznamovaly s
rozdíly mezi tamní předškolní výchovou a předškolním vzděláváním u
nás.Odnesly si nové poznatky a zajímavé zážitky.

Dánsko

V rámci vzdělávání a interkulturní výchovy absolvovaly naše paní
učitelky stáž ve školských zařízeních na Maltě, kde se seznamovaly s
rozdíly mezi tamní předškolní výchovou a předškolním vzděláváním u
nás.Odnesly si nové poznatky a zajímavé zážitky.