Projekty

Projekty jsou podporovány a spolufinancovány EU.

 

MAP 3

Matematika kolem nás

“Předmatematické představy jsou základem pro utváření matematických představ a jejich osvojení. U běžné populace probíhá v předškolním věku. Matematika je prostředkem i výrazem rozvoje myšlení, logického uvažování. Pro osvojení matematických dovedností nestačí pouze mechanicky vyjmenovat číselnou řadu nebo psát číslice. Předškolní dítě potřebuje rozvinout mnoho schopností a dovednocí, které jsou posléze, předpokládám, ke zvládání uřiva matematiky a tím i vytváření kladného vztahu k matematice.”
Zelinková, 2003,, Bednářová 2008, 2010

Chorvatsko

Dánsko

Madeira

Přírodní zahrada

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Řecko

V rámci vzdělávání a interkulturní výchovy absolvovaly naše paní
učitelky stáž ve školských zařízeních v Řecku, kde se seznamovaly s novými přístupy ke vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.

Malta

V rámci vzdělávání a interkulturní výchovy absolvovaly naše paní
učitelky stáž ve školských zařízeních na Maltě, kde se seznamovaly s
rozdíly mezi tamní předškolní výchovou a předškolním vzděláváním u
nás.Odnesly si nové poznatky a zajímavé zážitky.

Dánsko

 rámci vzdělávání a interkulturní výchovy absolvovaly naše paní
učitelky stáž ve školských zařízeních na Maltě, kde se seznamovaly s
rozdíly mezi tamní předškolní výchovou a předškolním vzděláváním u
nás.Odnesly si nové poznatky a zajímavé zážitky.