Třídy

Třída červená

Učitelky:

  • Mgr. Dana Petráková – ředitelka školy
  • Mgr. Jana Zedníčková, Dis
  • Adriana Strnadová

 

Kontakt:

Třída zelená

Učitelky:

  • Olga Pustinová – zástupkyně ředitelky
  • Jitka Kopecká

 

Kontakt:

Třída modrá

Učitelky:

  • Mgr. Irena Gottsteinová
  • Bc. Marika Riegrová
  • Asistentka: Bc. Eva Ondroušková

 

Kontakt:

Třída žlutá

Učitelky:

  • Ivana Možná
  • Eliška Marková

 

Kontakt: