Aktuality

Mateřská škola BOLOŇSKÁ

Naše mateřská škola se nachází v Praze 10-Horních Měcholupech v ulici Boloňská, blízko ZŠ Křimická. Mateřská škola je čtyřtřídní s věkově smíšenými třídami.

Více informací o nás se dozvíte v sekci – O nás

O nás

kritéria k zápisu

Základní kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol na školní rok 2023/2024

 

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12.2023), podle data narození od nejstarších po nejmladší.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, od 3.4. do  6.4. 2023  budete moci elektronicky přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023/2024. Na webových stránkách školy bude zveřejněn link, přes který se dostanete na potřebný formulář.

Od 3. 4. 2023 budou na webových stránkách v elektronické podobě a v kanceláři paní hospodářky v papírové podobě,  k dispozici  žádosti a evidenční listy. Na druhé straně evidenčního listu je formulář pro pediatra a je zde potřeba vyplnit pravidelné očkování dítěte.

3.5.2023  – od 14.00 do 17.00 bude v mateřské škole probíhat fyzický zápis, kam přinesete vyplněné žádosti a evidenční listy. Podrobnosti k tomuto zápisu naleznete od 3. 4.  na našich webových stránkách v záložce Zápis.

 

Přijatá opatření k zabránění šíření nákazy scabies

Vážení rodiče, vzhledem k situaci jsme přijali tato opatření: Žlutá třída se nebude spojovat, bude mít provoz pouze ve své třídě od 7.00 – do 17.00 hod. K pobytu venku bude využívat tzv. malou zahradu, nebo chodit na procházky mimo areál. Bohužel se díky těmto opatřením nemohou předškoláci ze žluté třídy zúčastnit plánované akce ve Schwanzenberském paláci, je nám líto. Každé ráno bude ve všech třídách při příchodu do MŠ probíhat tzv. ranní filtr – za asistence rodičů paní učitelky, asistentka, prohlédnou dítěti ruce, krk, břicho a záda. V případě podezření (zarudnutí kůže, pupínky, svědivost atd.) budou děti ihned poslány k lékaři, aby  potvrdil/vyvrátil diagnózu. V celém prostoru MŠ bude prováděn zvýšený režim úklidu. Prosíme i Vás, abyste sebe i děti sledovali a v případě podezření ihned navštívili lékaře. Jde nám přece všem o zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přidejte své dítě do skvělého kolektivu

Připojit