Aktuality

Mateřská škola BOLOŇSKÁ

Naše mateřská škola se nachází v Praze 10-Horních Měcholupech v ulici Boloňská, blízko ZŠ Křimická. Mateřská škola je čtyřtřídní s věkově smíšenými třídami.

Více informací o nás se dozvíte v sekci – O nás

O nás

Testování dětí

Vážení rodiče, na základě žádosti MŠMT zasíláme informace o webu, který byl zřízen k problematice testování ve školách.

Web má adresu https://testovani.edu.cz/ a naleznete na něm také sekci nejčastějších dotazů – viz https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy.

Tato sekce je neustále doplňována o odpovědi na otázky, které ze škol či od rodičovské veřejnosti MŠMT dostává.

Zahájení provozu 12. 4. 2021

Vážení rodiče a zástupci dětí
– Od 12. 4. 2021 zahajujeme provoz pro děti s povinnou předškolní výukou.
– Provoz školy bude do odvolání od 7. 00 – do 16.30 hod.
– Všechny děti budou ve “svých” třídách.
– Třídy se nebudou spojovat.
– Doprovodné osoby se v budově a jejím okolí budou pohybovat pouze s respirátorem a budou používat dezinfekci na ruce.
– Děti po otestování nemusí mít v budově školy ani mimo ni roušku.

Už se na Vás těšíme :-))

manuál Covid - 19

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek, při příchodu do MŠ.

odkaz na webové stránky MŠMT – http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-manual-covid-19-testovani-ve.htmlp

Testování dětí v MŠ

 1. Při příchodu do MŠ obdržíte od zaměstnance MŠ testovací sadu
 2. Doprovodná osoba sama provede výtěr dítěti z přední části nosu a dle návodu otestuje, za přítomnosti zaměstnance školy.
 3. Test položí doprovodná osoba na kartičku se jménem dítěte, která bude v šatně připravena.
 4. Na výsledek testu počká doprovodná osoba i dítě 15min.venku, v bezpečné vzdálenosti od ostatních (cca 2m).
 5. Zaměstnanec školy zkontroluje výsledek testu a v případě negativity vpustí dítě do budovy
 6. Použitý test doprovodná osoba odstraní do připravené nádoby.
 7. V případě pozitivního testu dítě opustí areál školy.

Děti, které byly pozitivní na Covid 19 se po dobu 90 dnů od nákazy testovat nemusí. Tuto skutečnost musí doložit.

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek, při příchodu do MŠ.

Ředitel školy nemá oprávnění vybírat či měnit způsob testování. Testovací sady byly distribuovány MŠMT a schváleny MZ ČR.

Veselé Velikonoce

Mateřská škola přeje všem dětem, rodičům a přátelům školy
krásné Velikonoční svátky, veselou pomlázku
a hlavně pevné zdraví!!!!

prodloužení uzavření MŠ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA
2021 DO 11. DUBNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým
  prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz
  škol a školských zařízení
 •  do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 
 • dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového
  opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního
  města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku
  od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

fotografie

Vážení rodiče, byli bychom moc rádi, kdybyste vyfotili své dítě při nějaké činnosti a fotografii poslali na emailovou adresu své třídy (adresa viz horní lišta – odkaz –  třídy)

My bychom si Vaše fotografie vytiskli a dali na nástěnku ke třídě . Domníváme se, že by to pro děti  bylo důležité a milé, kdyby se viděly a věděly, že jsme na ně mysleli.

Týká se všech dětí, nejen předškoláků. Předem děkujeme

distanční vzdělávání - aktuální informace

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že je pro děti v posledním ročníku mateřské školy vzdělávání povinné, budeme od Vás vyžadovat složku všech prací, které jste s dítětem, nebo dítě samo na základě našich zadání vypracovali. Zakládejte si do desek vše, co dítě vytvořilo, fotografie o tom co  postavilo, vymodelovalo, jaký kostým mělo na masopustní týden, krátké zprávičky o tom, jestli jste byli na procházce a pozorovali ptáky, rostliny, zvířata, změny v přírodě a podobně. Může to být i mimo naše zadání. Je potřeba Vaši práci s dítětem doma nějakým způsobem doložit.

Dále upozorňuji na nutnost, uvést do omluvných listů nemoc dítěte.

Děkuji za pochopení a přeji krásné jaro, už se na Vás těšíme. 🙂

Mgr. Dana Petráková

 

Informace o obědech

Vážení rodiče, v době uzavření MŠ vám nabízíme pro děti, které mají
distanční výuku stravování – obědy.

Vařit nám bude ZŠ Křimická
cena pro dítě: 28,- Kč (Platby za děti budeme hradit ze záloh, které
posíláte do MŠ, rozdíl v ceně bude vyrovnán z MŠ)
cena pro rodiče: 66,- Kč (rodiče platí na místě v ZŠ)
jídlo dostanete do krabičky ze ZŠ
vyzvedávání obědů v době od 11.30 – 13.00 z okénka na parkovišti školy

Kdo má zájem o obědy, musí se přihlásit 2 dny předem na email: reditelka@msbolonska.cz

Prosím hradit školné formou zálohy

Vážení rodiče, Po dobu uzavření MŠ se bude úplata za vzdělání přiměřeně krátit podle počtu dnů.

Prosíme, abyste hradili školné formou zálohy stále.

Úplata za vzdělání bude vyúčtována na konci školního roku a vzniklý přeplatek Vám bude vrácen na účet.

Děkujeme za pochopení.

Přidejte své dítě do skvělého kolektivu

Připojit