O nás

Vítejte ve školce MŠ BOLOŇSKÁ

O nás

Upřednostňujeme každodenní dostatek přirozených pohybových činností ve třídě i na školní zahradě, spontánní hru dětí, hry a činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii, tvořivou atmosféru, manipulaci s didaktickým a výtvarným materiálem před jednostranně zaměřenými hračkami.

Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají je uspokojovat, aby se děti i dospělí v naší mateřské škole cítili dobře a bezpečně.

Dětem je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, čímž umožňuje organizaci činností během dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci.

Maximální přípustný limit dětí ve školce je 112V každé třídě je maximální počet dětí 28.

Tomu také odpovídá možnost individuálního přístupu a možnost řešení různých úskalí.

Ve školce jsou čtyři třídy s heterogenním složením dětí.

Pracuje zde devět pedagogů a čtyři asistentky.

Součástí školy je i školní kuchyně

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.00 hodin

Mateřská škola Boloňská používa aplikaci twigsee ke komunikaci s rodiči
0
počet tříd
0
počet dětí