20180511_1159305432

Kalendář akcí

Alba miniatur

Zápis

Základní kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021

Kritéria 2020: 

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. letdo 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce daného kalendářního roku(do 31. 12. 2020), podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

ZÁPIS

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BOLOŇSKÁ

    Elektronický zápis bude zahájen ke dni:
6. 4. 2020 a ukončen 9. 4. 2020

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v  papírové podobě budou k vyzvednutí u hospodářky školy od 6. 4. 2020
Taktéž budou k dispozici na webových stránkách školy.

Fyzický zápis proběhne 5. 5. 2020 v budově mateřské školy, v kanceláři ředitelky. V době od 13.00 do 17.00 hod.

 

CO BUDETE POTŘEBOVAT K ZÁPISU DO MŠ?

  1. Přihlášku k předškolnímu vzdělávání
  2. OP zákonného zástupce, který dítě přihlašuje
  3. Rodný list dítěte, které přihlašujete do MŠ
  4. Evidenční list, potvrzený pediatrem o pravidelném očkování dítěte

SOUBORY KE STAŽENÍ NALEZNETE ZDE: https://www.msbolonska.cz/ke-stazeni/

Přejít k navigační liště