Co jsme dělali v dubnu?

5.4. Děti navštívily městskou knihovnu, povídaly si o knihách i spisovatelích…. 9.4. všechny učitelky MŠ Boloňská absolvovaly kurz Zdravé štístko jako prevenci proti vadnému držení těla u dětí 16.4.  bylo u nás divadlo O malé čarodějnici 18.4. děti jely na exkurzi do školní farmy Magic…
Read More

Co jsme dělali v březnu

  7.3  – Děti jely do Výzkumného ústavu živočišné výroby na exkurzi do kravína, vepřína…. 10.3. – zapojili jsme se do projektu „6 hodin“ – jedná se o boj proti obezitě. Se souhlasem rodičů proběhlo natáčení jednoduchých pohybových inspirací. 10.3. – Paní učitelka Veronika vymyslela…
Read More
9 dubna, 2024

Čarodějnice

Čarodějnice v MŠ Vážení rodiče a milé děti. Zveme Vás, jako každý rok na pálení Čarodějnic v mateřské škole.Akce se bude konat 25.4.2024 od 16.30 hod.Můžete se těšit na strašidelné úkoly, opékání buřtů (které si přinesete pokud možno i s napichováky)Paní kuchařky nám upečou perníček,…
Read More