20180511_1159305432

Kalendář akcí

Alba miniatur

Denní režim

Režim dne

  • 6.30 – 8.15 hod. spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi
  • 8.15 – 8.45 hod. pohybové aktivity
  • 8.45 – 9.15 hod. hygiena, svačina
  • 9.15 – 9.45 hod. řízené činnosti
  • 9.45 – 11.45 hod. pobyt venku
  • 11:45 – 12:15 hod. hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
  • 12:15 – 14:15 hod. odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity
  • 14:15 – 14:45 hod. hygiena, odpolední svačina
  • 14:45 – 15:30 hod. spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti
  • 15:30 – 17:00 hod. rozcházení dětí spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

Přejít k navigační liště