Mateřská škola   Boloňská 313   Praha 10

Platby v mateřské škole pro školní rok 2018/2019:

 

Na účet mateřské školy vždy do 15. v měsíci:

2000889339/0800 + osobní variabilní symbol, který obdržíte od paní ekonomky Řepkové

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:                     600,- Kč/ měsíc

ZÁLOHA NA STRAVNÉ                                         

Děti do 6 let věku 36,- Kč/den                 760,- Kč / měsíc

Děti starší 6 let     38,- Kč/den                 800,- Kč /měsíc

 

Platby lze sloučit do jednoho příkazu.

Odhlašování obědů

Obědy lze odhlásit, nebo přihlásit den předem, nejpozději do 8.00 hodin telefonicky, nebo osobně na čísle třídy

Neodhlášený oběd propadá.

Vyúčtování stravného proběhne ke dni 31. 8. 2018, přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Případné dotazy u paní Řepkové, ekonomky mateřské školy.

 

Rodiče si odhlasovali příspěvek 1000,- Kč/rok na kulturní představení.

Platba na účet do 30.9.2018  pozn.divadlo