Praha 10
Boloňská 313

Školné pro tento školní rok je stanoveno na 600,- Kč

 

Stravné je v současné době 34,- Kč za celodenní stravování.

Polodenní stravování – 28,- Kč