Mateřská škola   Boloňská 313   Praha 10

Šifra Mistra Brailla 

  •    Včera k nám přijela vzácná návštěva z programu ŠIFRA MISTRA BRAILLA. Tento osvětový program přibližuje dětem život se zrakovým postižením. Naše děti si vyzkoušely chůzi s bílou holí, osahaly si Braillovo písmo a podívaly se na svět očima nevidomého člověka.

 

Předškoláci se učí hrát stolní hrát a jde jim to 🙂

 

Návštěva Střední školy automobilní

  • Naši předškoláci byly pozváni na prohlídku střední automobilní školy. Zde je uvítali studenti spolu se svou vyučující. Prohlídka probíhala v odborných učebnách, předškoláci navštívili knihovnu, tělocvičnu, učebnu pro autolakýrníky, IT učebnu. Všude byly pro děti připraveny drobné úkoly, které děti plnily. Návštěva se nám velice líbila a odnesli jme si i dáreček. Je možné, že se některé z dětí opět ocitne na prahu této školy.

 

Zimní tvoření

 

Vánoční besídka a tvoření s rodiči

  • Na vánoční besídce jsme předvedli vše, co jsme se naučili. Každá třída si pro rodiče připravila vystoupení a tvořivou dílnu. Rodiče se při vyrábění skvěle zapojili a spolu s dětmi si vytvořili krásnou vzpomínku. Děkujeme všem za krásné chvíle.

 

Podzimní tvoření

 

Příprava na Vánoce

 

Co umí vítr

 

Spolupráce Mš

V naší Mateřské škole se 12.11.2018 uskutečnila schůzka jejímž tématem bylo uzavření spolupráce mezi Mateřskou školou a Střední školou automobilní a informatiky. V rámci své praxe v oblasti IT nám studenti budou pomáhat s vedením webových a facebookových stránek. Studenti nám také budou vytvářet programy pro vzdělávání předškolních dětí.

 

Loučení se školáky

 

Na středověké tvrzi

 

Děti a dravci

 

Budova školy a zahrada

 

Ve škole