Charakteristika školy
 

Mateřská škola byla otevřena v roce 1982. Od roku 1991 má právní
subjektivitu. V současné době je příspěvkovou organizaci MÚ Praha 15.

Vnitřní prostor školy je členěn do dvou pater, škola je pavilonového typu
kde má každá třída svůj oddělený vchod.

Třídy jsou prostorné, světlé, vyhovují hygienické normě při stanoveném počtu
dětí. Součástí školy je školní jídelna.
     K pobytu dětí venku slouží krásná velká zahrada se vzrostlými stromy a keři,
 pískovišti a nově zařízeným zahradním vybavením. Pro hry venku je škola
 dostatečné vybavena hračkami a různými pomůckami pro rozvoj pohybových
 aktivit dětí. Nově bylo vybudováno víceúčelové hřiště o rozměrech 7x14 metrů
 na jehož povrch byl použit gumový granulát. Hřiště děti využívají zvláště k
 míčovým hrám jako je fotbal, florbal, tenis aj. Hřiště zaručuje bezpečnost dětí
 při různých herních aktivitách a odpovídá předpisům a normám kladeným na
 dětská hřiště v zemích EU.

    Od roku 2008 jsou v provozu 4 třídy s celodenním provozem.
 

Program školy

    
 

"HRAJEME  SI  A  POZNÁVÁME  SVĚT

 

 

V rámci programu nabízíme:

  - smíšené třídy, individuální přístup,
    skupinovou práci s dětmi
  - volný přístup rodičů do tříd
  - uvolněni režimu ve prospěch hrových činností
  - základní logopedickou péči
  - program pro předškolní děti
    a děti s odkladem školní docházky
  - dostatek pohybových aktivit
  - míčové hry na hřišti s umělým povrchem
  - volbu délky poledního odpočinku
    podle potřeb a přání dětí
  - čištění zubů po obědě
  - oslavy naro2enin a svátků dětí

 

Další aktivity:

  - angličtina          
  - výuka hry na flétnu
  - plaváni             
  - výlety
  - keramika            
  - divadla, koncerty 
  - škola v přírodě     
  - ekologická výchova