Praha 10
Boloňská 313

 AKCE ŠKOLY NA KVĚTEN

2. května – divadelní představení „O tureckém rybáři“

15. května – sportovní den pro předškoláky v Dolních Měcholup

16. května – program „Pomoc  –  skřítek “ zaměřený na zdravý životní styl

21. května FOCENÍ – od 8.00 hodin – soubor fotografií jednotlivců + společná třídní fotografi

21. a 28. května navštíví předškoláci od 14.00 – 15.00 hodin ZŠ Křimická a zkusí si být „školákem“

22. května – atletická olympiáda mateřských škol Prahy 15 – předškoláci

22. května od 17.00 hodin beseda pro rodiče s odborníkem na téma „Jak zvládnout období vzdoru“ – určeno hlavně rodičům mladších dětí

29. května – dopravní hřiště – cyklista v dopravě – určeno předškolákům. Děti si přinesou svojí cyklistickou helmu.

29. května – od 15.00 hodin Loučení s předškoláky – pasování – na zahradě školy

 


 
Hlásí se Zvídálek:

Milí rodiče, Zvídálci se průběžně připravují na závěrečné překvapení. Ještě nás čekají plánované akce. Pomalu se nám blíží konec školního roku. Snažíme se využít počasí a ve všech třídách směřujeme aktivity ven. Děti jsou podporovány ve sportech a volném pohybu na naší zahradě, která dětem nabízí pestré možnosti vyžití. Je to místo společného setkávání s ostatními třídami. Poznáváme s dětmi květiny a drobná zvířátka, není nic lepšího, než se učit názorně. Učíme se základy sportů /fotbal, hokejbal, basketbal/, stavíme z písku, využíváme trampolíny. Věděli jste, že dnešní děti nemají moc možností volného pohybu? Jsou neustále někým organizovány a řízeny. Jsme rády, že naše zahrada nám umožňuje dopřát dětem volnost. Zveme všechny na výstavu uměleckých děl našich Zvídálků na plotě zahrady naší školky.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče, v souladu s §3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15 budou během prázdninových měsíců zajišťovat provoz tyto mateřské školy pro své kmenové děti:

Všechny mateřské školy pro své děti

MŠ Libkovská + MŠ Boloňská                                     2. 7. – 13. 7. 2018

MŠ Parmská 389 + MŠ Slunečnice                            16. 7. – 27. 7. 2018

MŠ Milánská 472 + MŠ Horolezecká                       30. 7. – 10. 8. 2018

MŠ Parmská 388 + MŠ Trhanovské nám.             13. 8. – 24. 8. 2018

V termínu od 27. 8. – 31. 87. 2018 bude ve všech mateřských školách zavřeno.

 

Během prázdninových měsíců jsou realizovány práce na vnitřních i vnějších úpravách objektů mateřských škol.

Prázdninový provoz je určen pouze pro nejnaléhavější případy.

 

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ 2018/201 – Výsledky přijímacího řízení

Příspěvková organizace Mateřská škola Boloňská 313, se sídlem Boloňská 313, Praha 10, IČO 47610140, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání pod registračním číslem:

003, 103, 005, 006, 007, 009, 106, 015, 016, 102, 018, 020, 022, 023, 024, 107, 025, 026, 028, 029, 031 ,032, 035, 036, 101, 100, 041, 043, 044 ,045, 047, 048, 050

 

Nepřijaté děti k předškolnímu vzdělávání pod registračním číslem:

105, 052, 053, 054, 055, 056, 057 , 059, 060, 104, 063, 064, 065, 108, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 075 ,076, 077, 078, 080, 083, 084, 085, 087, 088, 089, 091, 092, 095, 096, 099,

 

Žádáme zákonné zástupce dětí, které byly přijaty i na jiné mateřské škole, aby v co nejkratší době podali žádost o zastavení přijímacího řízení a tím umožnili dalšímu dítěti přijetí

Rodiče nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou – obálka s modrým pruhem.

Rodiče přijatých dětí se dostaví k převzetí rozhodnutí o přijetí osobně o 31. 5. 2018 do žluté třídy /mezi 12.30 – 16.00 hodin případně mezi 7.00 – 8.30 hod.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
            

 

 

   
 

 

 

 
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 


                  NON-STOP Domain Scanning


                 FireWall is ON


               AntiMalware is ON