Praha 10
Boloňská 313

 O nás

Naše mateřská škola  se nachází v Praze 10-Horních Měcholupech v ulici Boloňská, blízko ZŠ Křimická. Mateřská škola je čtyřtřídní s věkově smíšenými třídami.

Součástí školy je také školní jídelna. Vnitřní prostory jsou barevné, prostorné, přizpůsobené činnostem dětí. Pro pobyt dětí venku využíváme velkou zahradu s bohatou zelení.

 

Vstup do FotoGalerie

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem „Hrajeme si a poznáváme svět“ byl zpracován v souladu se záměry Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, s jeho rámcovými cíli a kompetencemi, jako otevřený dokument, který umožňuje další rozvoj školy. V naší výchovně vzdělávací práci klademe důraz na osobnostní rozvoj dětí. Školní vzdělávací program umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, uplatňovat své nápady a nové metody práce, používat své odborné poznatky a vědomosti. Dětem a jejich rodičům chceme nabídnout kvalitní předškolní vzdělávání založené na rozvoji tvůrčího myšlení, fantazie a experimentování s využitím individuality dítěte. Děti se nejen v zájmových, ale i ostatních činnostech seznamují s různými formami a metodami práce. Předškolní vzdělávní podporuje rozvoj osobnosti předškolního dítěte, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování a mezilidských vztahů.

 

Naše zájmové kroužky:

  • výuka hry na zobcovou flétnu
  • tanečky
  • jóga
  • Kung-Fu
  • angličtina pro nejmenší
  • plavání
  • školy v přírodě
  • výlety, exkurze, divadla, koncerty

 

Položkový rozpočet 2017

NÁVRH ROZPOČTU 2018 – MŠ Boloňská

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.00 hodin

Filozofie naší školy je: „Každé dítě je talentované, každé v sobě nese svůj úspěch … třeba i malý. Na dospělých je, aby mu pomohli jeho talent najít.“